در حال نمایش یک نتیجه

لولر یا دیستریبیوتر قهوه (توزیع کننده سوزنی قهوه)

195,000 تومان245,000 تومان
یکی از وسایل بسیار کاربردی در تهیه یک اسپرسوی باکیفیت، دیستریبیوتر یا لولر یا توزیع کننده قهوه در پرتافیلتر است.