در حال نمایش یک نتیجه

دانه قهوه پی بی

به طور معمول میوه (گیلاس) گیاه قهوه حاوی دو بذر است که از دو طرف رشد می کنند. اما گاهی