تگ - تمپ قهوه، تمپر، فشرده کردن قهوه، فشار دادن پرتافیلتر، تمپر مت، تمپ کردن صحیح قهوه، فشرده سازی اصولی قهوه، فشرده سازی، پرتافیلتر

تمپ کردن صحیح قهوه 1

تمپ کردن و فشرده سازی صحیح قهوه

در عصاره گیری اسپرسو، تمپ صحیح قهوه های آسیاب شده، به شدت بر طعم نوشیدنی نهایی تأثیر می گذارد. آنقدر که یک تمپ (فشرده سازی) بد می تواند تمام پروسۀ طولانی مزرعه تا فنجان قهوه را نابود کند و زحمات...