Tag - خلق ارزش افزوده، ارزش افزوده، ارزش، ارزش افزوده یعنی چه، وجه تمایز،

برندینگ کافه رستوران به زبان ساده

برندسازی کافه رستوران + ویدیو

« برند، مارک یا نمانام یک نام، عبارت، طرح، نماد یا هر ویژگی دیگریست که مشخص کنندۀ خدمات، یا فروشندۀ محصولی خاص باشد که به وسیلۀ آن از دیگر محصولات و خدمات مشابه متمایز می گردد.» [تعریف علمی برند]به طور...