تگ - مسابقه، قلم و دانش، مقاله نویسی، مقاله، صنعت قهوه، مقاله در صنعت قهوه، قهوه دوست، کافی لاور، قهوه دوستان، کافی لاور،

پوستر مسابقه قلم و دانش

مسابقۀ دانش و قلم در صنعت قهوه و کافه داری

بسمه تعالی  قوانین اولین دورۀ مسابقات قلم و دانش در صنعت قهوه و کافه داری ایران  مسابقۀ قلم و دانش در صنعت قهوه و کافه داری ایران، با هدف ترویجِ فرهنگ دانش پژوهی و ارتقای دانش عمومی در این صنعت برگزار می...