تگ - موکاپات، اسپرسو، موکا اکسپرس، بیالتی، بیالیتی، موکا، اسپرسو ساز گازی، قهوه ساز گازی

موکاپات چیست

موکاپات چیست؟ مختصر آشنایی با موکاپات

اگر قهوه دوست هستید، حتماً قهوۀ حاصل از موکاپات (یا به اصطلاح عمومی اسپرسوساز روگازی) را تست کرده اید. اگر مایل هستید در مورد این ابزار و نوع کارکرد آن بیشتر بدانید، برای پاسخ سوال "موکاپات چیست؟" تا انتهای این...