اسیاب پاکتی

اسیاب پاکتی

اسیاب پاکتی

اسیاب پاکتی

 

اسیاب قهوه پاکتی ، اسیابی مناسب برای قهوه فروشی ها ، پخش کننده های قهوه اسیاب شده ، کافی شاپ ها و …. اسیاب قهوه پاکتی دستگاه پرتوان و پرقدرتی است که می تواند قهوه را در سایز دلخواه شما اسیاب کند با درجه بندی ریز تا درشت.

 

 

Share this post