تاثیر رنگ فنجان بر طعم قهوه

تاثیر رنگ فنجان بر طعم قهوه

تاثیر رنگ فنجان بر طعم قهوه

تاثیر رنگ فنجان بر طعم قهوه :

باتوجه به تحقیقاتی که انجام شده است به علت تفاوت رنگ زیاد میان فنجان سفید با رنگ قهوه مغز نسبت به زمانی که قهوه در فنجان رنگی سرو می شود طعم تلخ تری را به فرد القا می کند.

به این علت طعم قهوه در فنجان سفید تلخ تر است از طرفی نیز سرو قهوه در فنجان شیشه ای مطبوع ترین حس را به وجود می اورد.

 

 

اشتراک گذاری پست