کمکس

مراحل آماده سازی قهوه با کمکس:

مرحله اول: جوش آوردن آب به مدت 30 ثانیه به حدی که دمای آن به 250 درجه سانتیگراد برسد.

مرحله دوم: فیلتر کاغذی را روی کمکس قرار دهید.

مرحله سوم: به مدت 5 ثانیه آب جوش را داخل فیلتر کاغذی بریزید.

مرحله چهارم: قهوه خود را آسیاب نمایید.

مرحله پنجم: قهوه آسیاب شده را درون فیلتر بریزید.

مرحله ششم: آب جوش را روی قهوه بریزید.

مرحله هفتم : ریختن آب را به صورت مارپیچ ادامه دهید.

مرحله هشتم: اجازه دهید تمام آب از فیلتر عبور کند.قهوه شما آماده است.

 

اشتراک گذاری پست


لطفاً منتظر بمانید...

با هر خرید از فروشگاه قهوه گلوریزه ، 10% از مبلغ خرید به حساب کیف پول شما واریز میگردد که میتوانید در خرید بعدی از آن استفاده کنید.